Apostile Haga - Babylon Consult - Birou de traduceri autorizate și interpretariat " 
En | Fr
+40 722 223010 info@babylonconsult.ro
Luni-Vineri 09:00 - 18:00
home > SERVICII TRADUCERI > Apostile
grade

Apostile

Parcurgem toate etapele necesare în obținerea apostilei, de la traducerea documentelor, la legalizare și aplicarea apostilei.

Mai puțină birocrație? Apeleză la experți în apostile - email apostila[@]babylonconsult.ro sau la telefonul +40 722 22 30 10.

Ce este o apostilă?

Apostila este o ștampilă de formă pătrată (cu latura de 9 cm), identică în toate statele membre ale Convenției de la Haga, care se aplică direct pe documentul legalizat, fie pe o prelungire a acestuia. Această ştampilă se mai numeste si Apostila de la Haga pentru că, indiferent de țara în care se aplică, are următoarea denumire: Apostille - Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

5 lucruri pe care trebuie sa le știi despre traducerile apostilate

1. Ce este o traducere apostilată?
Apostilarea unei traduceri, care a fost deja autorizată și legalizată, este procedura de recunoaștere a autenticității documentelor emise într-o țară, în vederea folosirii lor în altă țară, păstrând totodată certitudinea legalității lor.

2. Ce fel de traduceri se pot apostila?
Se pot apostila doar traducerile unor documente oficiale, care au fost deja autorizate și legalizate, emise de o autoritate publică, necesare într-o țară care a semnat Convenţia de la Haga, cum ar fi:
 • arrow_forward copii legalizate ale documentelor redactate într-o limbă străină
 • arrow_forward traduceri ale documentelor de identitate: carte de identitate, pașaport, permis de conducere
 • arrow_forward traduceri diplome de studii, foi matricole, adeverințe medicale
 • arrow_forward traduceri de caziere judiciare și fiscale, invitații de sejur în străinătate, procuri
 • arrow_forward orice alt tip de documente a cărui traducere poate fi legalizată notarial
Pentru documentele a căror traducere, deja autorizată și legalizată, este necesară într-o țară care NU a semnat Convenția de la Haga*, se aplică procedura de supralegalizare.

3. Ce presupune procedura de apostilare?
Primul pas este traducerea și autorizarea documentului în limba țintă unde acesta urmează să fie folosit. Documentul tradus și autorizat este apoi legalizat de către notar.
Pentru documentele care au fost întocmite de Corpul Diplomatic sau Consular, cele care au legătură cu o operațiune comercială sau vamală și orice tip de document sub semnătură privată se face o copie legalizată a acestora, pentru ca procedura de apostilare să fie posibilă.

4. Ce autorități din România aplică apostilă?
Apostila se aplică de către Instituția Prefectului Municipiului București, pentru documentele emise pe raza Municipiului București sau al căror titular are domiciliul pe raza Municipiului București.
Pentru documentele a căror preschimbare în noul tip, internațional, nu este posibilă, apostila se aplică la Camera Notarilor Publici, pe o copie legalizată a documentului original.
Camera Notarilor Publici poate apostila orice document emis în limba română, care a fost supus anterior unei proceduri notariale (copie legalizată, semnare în fața notarului, etc.), în acest caz apostila se aplică pe original, în câte exemplare este nevoie.
Important de știut! La Camera Notarilor Publici București se pot apostila doar documente supuse unei proceduri notariale de un birou notarial din Municipiul București.

5. Ce fel de acte se pot apostila la Instituția Prefectului Municipiului București?
 • arrow_forward acte referitoare la starea civilă**: certificat de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă;
 • arrow_forward acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 • arrow_forward acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);
 • arrow_forward certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;
 • arrow_forward certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
 • arrow_forward acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competenţe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizaţii de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticităţii certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverinţe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
 • arrow_forward acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
 • arrow_forward acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă (de venit etc.);
 • arrow_forward acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.);
 • arrow_forward acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale, diplomă de licenţă - şi anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională - redactată în limba română şi în limba engleza - etc.);
 • arrow_forward acte cu caracter medical (adeverinţă medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
 • arrow_forward certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
 • arrow_forward certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divorţ bisericesc, adeverinţe;
 • arrow_forward alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.), dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licenţă (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
 • arrow_forward extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii

* Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga : M.A.I. - Info Apostila | HCCH
** Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internațional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi. Preschimbarea se realizează personal, de către titularul actului.

Gama lingvistică a traducerilor autorizate realizate de către Babylon Consult

Gama lingvistică a traducerilor autorizate realizate de către Babylon Consult acoperă peste 30 de limbi, inclusiv combinaţii dintre acestea:
 • arrow_forward traduceri autorizate sau legalizate in limbi de largă circulaţie: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă;
 • arrow_forward traduceri autorizate sau legalizate in alte limbi: albaneză, arabă, bulgară, cehă, chineză, croată, daneză, ebraică, estonă, finlandeză, greacă, japoneză, latină, macedoneană, maghiară, norvegiană, olandeză, persană, polonă, portugheză, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană, vietnameză.

Intrebări frecvente

 • expand_moreÎn cât timp pot avea documentul apostilat?
  Durata se stabilește de către coordonatorul de proiect în urma evaluării documentului.

Consultanță gratuită

Pentru consultanță gratuită ne puteți contacta la adresa de email apostila[@]babylonconsult.ro sau la telefonul +40 722 22 30 10.Trimite o întrebare echipei noastre de experți lingviști