Apostila de la Haga - Cu livrare în România și alte țări

Parcurgem toate etapele necesare pentru a obține apostila de la Haga pe documentele tale, de la traducerea autorizată, la legalizare și apostilarea de către autoritățile competente și le le poți ridica de la noi sau le trimitem prin curier oriunde dorești în România și în alte țări.

Atenție! Doar documentele emise în România se pot apostila de autoritățile române.

traducere cu apostila

Consultanță gratuită

Cât costă apostilarea documentului tău?

Contactează-ne la  apostila@babylonconsult.ro sau sună la 0 722 22 30 10.

Ce autorități din România aplică apostila de la Haga?

Apostila se aplică de către Instituția Prefectului Municipiului București, pentru documentele emise pe raza Municipiului București sau al căror titular are domiciliul pe raza Municipiului București.

Procesul de apostilare oferă certificare pentru documentele care vor fi utilizate în scopuri oficiale în străinătate. Acestea pot include documente importante, cum ar fi certificate de naștere, deces și căsătorie, precum și alte documente. Această documentație este adesea recunoscută de autoritatea publică destinatară numai dacă este certificată cu apostila de la Haga care, în unele țări, va trebui, de asemenea, tradusă în limba relevantă.

Pentru documentele a căror preschimbare în noul tip, internațional, nu este posibilă, procesul de apostilare se realizează la Camera Notarilor Publici, pe o copie legalizată a documentului original.

Camera Notarilor Publici poate apostila orice document emis în limba română, care a fost supus anterior unei proceduri notariale (copie legalizată, semnare în fața notarului, etc.), în acest caz apostila se aplică pe original, în câte exemplare este nevoie.

Important de știut! La Camera Notarilor Publici București se pot apostila doar documente supuse unei proceduri notariale de un birou notarial din Municipiul București.

Notă: Camera Notarilor Publici din București și-a mutat sediul la o nouă adresă.

Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

 

La diplomele de studii, în funcție de particularitățile țării sau instituțiilor unde ți se solicită actele de studii, menționăm că, anterior apostilării, trebuie obţinute adeverințele de autenticitate și certificarea diplomelor prin Ministerul Educaţiei Naţionale, mai exact – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Pentru Consultanță Gratuită și o încadrare corectă a documentelor de studii, contactează-ne la apostila@babylonconsult.ro sau sună la 0 722 22 30 10.

Procedura de eliberare a apostilei (apostilarea) se desfasoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituțiilor prefectului pentru actele oficiale administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege.
Eliberarea apostilei, pentru actele originale, se realizează de către institutia prefectului din județul în care: – titularul actului sau soțul/soția ori o ruda pâna la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu
sau
– emitentul actului are sediul.
Prin excepție, certificatele de cazier judiciar și certificatele de stare civilă se pot apostila la orice instituție a prefectului.
Tribunalele aplică apostilă pe urmatoarele categorii de acte oficiale:
– Hotărâri judecătorești (în original / copie legalizată) emise de instanțele judecătoresti române (hotărârile judecătorești trebuie sa fie legalizate de instanța care le-a pronunțat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către președintele instanței)
– Acte originale / copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc
– Acte originale emise de Registrul Comerțului, semnate clar și emise cu antetul Ministerului Justiției.

Apostilarea actelor notariale (declarații notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte etc.) se face de către Uniunea Notarilor din România sau Camera Notarilor Publici pe raza căreia își desfășoară activitatea Biroul Notarial care a efectuat legalizarea.

Documentele preluate pentru apostilare de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de la solicitantii aflați în afara granițelor statului român (din diaspora) se transmit Instituției Prefectului Municipiului București, care dupa eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operațiunile privind transmiterea și restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe

5 lucruri pe care trebuie sa le știi despre traducerile apostilate

1. Ce este o traducere apostilată?

Apostilarea unei traduceri, care a fost deja autorizată și legalizată, este procedura de recunoaștere a autenticității documentelor emise într-o țară semnatară a convenției de la Haga, în vederea folosirii lor în altă țară semnatară a convenției de la Haga, păstrând totodată certitudinea originii și a legalității lor.

2. Ce fel de traduceri se pot apostila?

Se pot apostila doar traducerile unor documente oficiale, care au fost deja traduse de un traducător autorizat și legalizate notarial, emise de o autoritate publică, necesare într-o țară care a semnat Convenţia de la Haga, cum ar fi:

Pentru documentele a căror traducere, deja autorizată și legalizată, este necesară într-o țară care NU a semnat Convenția de la Haga*, se aplică procedura de supralegalizare.

3. Ce presupune procedura de apostilare pentru traducerile scrise?

Primul pas este traducerea și autorizarea documentului în limba țintă unde acesta urmează să fie folosit. Documentul primit este tradus de un traducător autorizat, ștampilat și semnat de traducător, după care este legalizat de către un notar public care deție specimenul de semnătură a traducătorului autorizat de către Ministerul Justiției.
Pentru documentele care au fost întocmite de Corpul Diplomatic sau Consular, cele care au legătură cu o operațiune comercială sau vamală și orice tip de document sub semnătură privată se face o copie legalizată a acestora, pentru ca procedura de apostilare să fie posibilă.

4. Ce fel de acte se pot apostila la Instituția Prefectului Municipiului București?

5. Cine poate solicita eliberarea unei apostile?

Aplicarea apostilei poate fi solicitată de către titularul actului, de către soţul/soţia titularului actului sau de către o rudă până la gradul II cu titularul actului (se vor prezenta documente care atestă relaţia, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate). Mai mult, eliberarea apostilei mai poate fi solicitată de către o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială, sau de către o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.
* Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga : M.A.I. – Info Apostila | HCCH
** Actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internațional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi. Preschimbarea se realizează personal, de către titularul actului.

Limba romana

Apostille
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Ţara …..
Prezentul act oficial
2. a fost semnat de …..
3. în calitate de …..
4. poartă sigiliul/ştampila …..

Atestat
5. la …..
6. data …..
7. de către …..
8. sub nr. …..
9. Sigiliul/ ştampila: ….. 10.Semnătura: …..

Variantă în engleză

Apostille
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country …..
This public document
2. has been signed by …..
3. acting in the capacity of …..
4. bears the seal/stamp of …..

certified
5. at …..
6. the …..
7. by …..
8. No …..
9. Seal/stamp ….. 10. Signature …..

Varianta în franceză

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: …..
Le présent acte public
2. a été signé par …..
3. agissant en qualité de …..
4. est revêtu du sceau/timbre de …..

Attesté
5. à …..
6. le …..
7. par …..
8. sous No …..
9. Sceau/timbre: ….. 10. Signature: …..

Gama lingvistică a traducerilor autorizate realizate de către Babylon Consult

Gama lingvistică a traducerilor autorizate realizate de către Babylon Consult acoperă peste 30 de limbi, inclusiv combinaţii dintre acestea:

Întrebări frecvente

Putem face o estimare a tarifului după ce vedem documentul pe care doriți să-l apostilați pentru a afla autoritatea care a emis documentul și daca documentul poate fi apostilat prin biroul nostru de traduceri, legalizare și apostilare. Pentru o ofertă fermă vă rugăm să ne trimiteți documentul scanat la adresa de e-mail info@babylonconsult.ro.

Ne ocupăm de întreg procesul: traducere, legalizare la biroul notarial și apostilare la Camera Notarilor fără a fi necesară prezența dvs.

Da! Pentru apostilarea sau supralegalizarea unor documente este necesară prezentarea acestora în original.

Se pot apostila mai multe exemplare, fiecare exemplar fiind taxat separat.

Supralegalizarea este procedura aplicabilă statelor nesemnatare ale Convenției de la Haga. Statele semnatare aplică ‘Apostila’ care este reprezentată printr-o ștampilă de formă pătrată (cu latura de 9 cm), identică în toate statele membre ale Convenției de la Haga, care se aplică direct pe documentul legalizat sau ca prelungire a acestuia. Această ştampilă se mai numeste si Apostila de la Haga pentru că, indiferent de țara în care se aplică, are următoarea denumire: Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Durata se evaluează și se stabilește de către coordonatorul de proiect în urma încadrării procedurii ca apostilă sau supralegalizare, limba străină în care se dorește documentul sau alte cerințe specifice. Vă rugăm să ne trimiteți documentul scanat la adresa de e-mail info@babylonconsult.ro.

Camera Notarilor, pentru o taxă suplimentară, urgentează procesul de apostilare/supralegalizare.

Contactează un membru al echipei noastre pentru mai multe informații despre serviciile de traducere legalizate notarial, interpretare autorizată sau Apostila HAGA.