Termeni și condiții

Notificare Legală

Citiți cu atenție acești Termeni și condiții înainte de a utiliza site-ul.
Prin utilizarea acestui site, vă declarați consimțământul față de acești Termeni și Condiții.
Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu utilizați site-ul.

Website-ul https://babylonconsult.ro este deținut și administrat de Babylon Consult SRL, o societate
înființată sub incidența legilor din România, cu sediul social în Bucureşti, Intrarea Undiței nr. 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9444/2001, având Codul Unic de Înregistrare 14286647, cod TVA RO14286647.
Babylon Consult SRL menține site-ul pentru informarea dvs. personală și puteți descărca materialele afișate pe site în scopul utilizări personale necomerciale, numai la domiciliu, cu condiția să păstrați intacte toate notificările privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate. Cu toate acestea, nu puteți copia, reproduce, republica, încărca, posta, transmite sau distribui în nici un fel conținutul acestui site, inclusiv text, imagini, audio și video în scopuri publice sau comerciale, fără permisiunea scrisă a Babylon Consult SRL.
Pentru serviciile oferite de Babylon Consult SRL pe subdomeniul inet.babylonconsult.ro, orice entitate a Grupului Babylon Consult SRL poate acționa precum comerciant local pentru reprezentarea inet.babylonconsult.ro. Entitatea Babylon Consult Group care acționează în calitate de comerciant va fi clar menționată pe site-ul local inet.babylonconsult.ro.

Definiții

Client – persoană fizică /juridică care soli1cită o estimare de preț.
Tarifele pentru serviciile de traduceri de documente sunt exprimate în lei/pagină.
Contorizarea se face la numarul de caractere cu spatii sau cuvinte, nu la numarul fizic de pagini (o pagina
poate avea foarte mult text scris mic, sau foarte putin text, scris mare).
Unitatea minimă de tarifare este de o pagină standard.
Ofertă – Documentul pe care Babylon Consult îl trimite clientului cu scopul de a îl informa cu privire la
prețul serviciului solicitat.
Factură – documentul contabil pe care clientul îl primește în urma acceptării ofertei propuse și în baza
căruia efectuează plata.
Limbă sursă – limba din care se dorește traducerea unui document.
Limbă țintă – limba în care dorește traducerea unui document.
Servicii – servicii de traducere scrisă, legalizare notarială a traducerilor efectuate de Babylon Consult,
subtitrare fișiere audio, interpretare de conferință sau notarială.
Solicitare de preț – cererea de ofertă transmisă de client.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui serviciu de către Babylon
Consult, clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Babylon Consult,
indiferent de modalitatea de livrare, sau prin transfer bancar.

Termeni și Condiții

1. Ar trebui să presupuneți că tot ceea ce vedeți sau citiți pe acest site este protejat de dreptul de autor, cu excepția cazului în care se specifică altfel și poate fi utilizat numai în conformitate cu acești Termeni și condiții. Babylon Consult SRL nu garantează și nu reprezintă faptul că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor afișate pe acest site nu va încălca drepturile unor terțe părți care nu sunt deținute de către sau afiliate cu Babylon Consult SRL. Imaginile sunt fie proprietatea companiei Babylon Consult SRL, fie sunt folosite cu permisiune. Utilizarea acestor imagini de către dvs. sau de oricine altcineva autorizat de dvs. este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de acești Termeni și Condiții. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile privind drepturile de autor, legile privind mărcile comerciale, legile privind confidențialitatea și publicitatea, regulamentele și statutele privind comunicarea.
2. Babylon Consult depune eforturi rezonabile pentru a include informații exacte și actualizate pe site. Cu toate acestea, Babylon Consult SRL nu oferă garanții sau declarații cu privire la exactitatea informațiilor. Babylon Consult SRL nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice erori sau omisiuni în conținutul acestui site.
3. În plus, utilizarea și navigarea pe acest site sunt făcute pe riscul dvs. Nici Babylon Consult SRL, nici orice altă parte implicată în crearea, producerea sau distribuirea site-ului nu este răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, consecvente sau punitive, rezultate din accesarea sau utilizarea site-ului. Fără a limita cele de mai sus, tot ceea ce vă este prezentat pe site este furnizat “CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE AUTOR. Rețineți că unele jurisdicții nu pot permite excluderea garanțiilor implicite, astfel încât este posibil ca unele dintre excluderile de mai sus să nu vi se aplice. Verificați legile locale pentru orice restricții sau limitări privind excluderea garanțiilor implicite. Babylon Consult SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau viruși care ar putea să vă afecteze echipamentul informatic sau alte bunuri din cauza accesului dvs. la, utilizarea sau navigarea pe site sau descărcarea oricărui material, date, text, imagini, video sau audio de pe site.
4. Orice informație sau material pe care îl transmiteți site-ului prin poștă electronică sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea, este și va fi tratat ca neconfidențial și fără drepturi intelectuale, dacă nu rezultă într-o comandă de serviciu, estimare comercială sau dacă face parte dintr-o comandă curentă pentru servicii sau un contract existent și valabil. Orice transmiteți sau postați poate fi utilizat de Babylon Consult SRL sau de afiliații săi în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare și postare. În plus, Babylon Consult SRL este liberă să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o trimiteți site-ului pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care utilizează astfel de informații, mai puțin cele care provin din surse cu care avem contract de confidențialitate și/sau neconcurență.
5. Mărcile comerciale și logo-urile afișate pe site, sunt mărci comerciale ale Grupului Babylon Consult. Nimic din conținutul site-ului nu trebuie interpretat ca o permisiune, drept implicit, renegare sau orice altceva, licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale afișate pe site fără permisiunea scrisă a Grupului Babylon Consult sau a unei terțe părți care poate deține mărcile comerciale afișate pe site. În ceea ce privește utilizarea mărcilor comerciale, consultați Politica Babylon Consult.
6. Grupul Babylon Consult nu a revizuit toate site-urile legate prin link-uri de site-ul nostru și nu este responsabil pentru conținutul paginilor din afara site-ului sau a oricăror alte site-uri legate de acesta. Conectarea dvs. la orice alte pagini din afara site-ului sau alte site-uri, se face pe propriul risc.
7. Acest site poate conține link-uri către alte site-uri web exploatate de terțe părți, altele decât Grupul Babylon Consult. Astfel de link-uri sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră. Grupul Babylon Consult nu controlează astfel de site-uri web și nu este responsabil pentru conținutul lor. Faptul că acest site conține link-uri către alte site-uri nu înseamnă că Grupul Babylon Consult aprobă, susține sau recomandă aceste site-uri și nici nu implică nicio asociere cu operatorii lor. Grupul Babylon Consult își declină orice garanție, expresă sau implicită, cu privire la exactitatea, legalitatea, fiabilitatea sau validitatea oricărui conținut de pe orice alt site și își declină orice responsabilitate pentru orice pierdere, vătămare, revendicare, răspundere sau daune de orice fel care rezultă din orice site-urile terță parte sau conținutul acestora, accesate direct sau indirect prin intermediul link-urilor din acest site.
8. Grupul Babylon Consult poate revizui oricând acești Termeni și Condiții prin actualizarea acestei postări. Sunteți obligat(ă) prin orice astfel de revizuiri și, prin urmare, trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a revizui Termenii și Condițiile actuale la care sunteți obligat (ă).

Politica de livrare

Program de lucru: 9.00 – 18.00
Luni – Vineri, cu excepţia sărbătorilor legale (orele cuprinse în acest interval vor fi numite în continuare “ore lucratoare”)
Comenzile vor fi primite si onorate numai în timpul programului de lucru. În cazuri excepţionale, motivate corespunzător de Beneficiar, se poate prelungi programul, dar Prestatorul nu garantează acest lucru.
Comenzile vor fi trimise prin email (traduceri@babylonconsult.ro si office@babylonconsult.ro) sau posta / curier (Intrarea Unditei nr. 3 Sector 1, Bucuresti ) împreuna cu Numele Beneficiarului Direct, Departament, Limba /Limbile Ţintă, Termenul de predare propus, Locul Livrării (email, locaţia etc.).
Fiecare comanda va fi confirmata telefonic de persoana care emite comanda la numerele de telefon +4 021 232-8515 sau +4 0722.22.30.10.

Termeni si Condiţii pentru Servicii de Traducere

Documentele vor fi transmise în forma fizica, ca si ataşamente la email (.doc, .xls, .pps, .pdf)– împreuna cu materialele de referinţă disponibile.
Termenul de predare va fi convenit la momentul confirmării, putând fi modificat în funcţie de priorităţile ulterioare ale BENEFICIARULUI.
Termenul minim de execuţie: termenul de execuţie pentru o pagină de 1800 caractere cu spatii în cazul unei lucrări tehnice, specializate este de aproximativ 4 ore şi, respectiv, de 2 ore pentru o pagină de text nespecializat.
Termenul minim de execuţie precizat în articolul de mai sus nu se aplica pentru materialele care necesita servicii de DTP:
În cazul unui document ce se împarte mai multor traducători pentru a respecta un termen de predare foarte strict, va fi alocat timp şi pentru verificarea întregului material în vederea asigurării consecvenţei terminologice a textului respectiv. În cazul în care nu se poate aloca timp pentru verificarea întregului material, atunci persoana care a înaintat comanda îşi va asuma responsabilitatea pentru discrepanţele lingvistice, precum şi consecinţele aferente.
De ex. un document de 18.000 de caractere va trebui trimis cu cel putin 1 zi lucratoare înainte de termenul la care se doreşte sa se primească traducerea. Astfel, daca document respectiv se doreşte a fi primit la ora 10:00 dimineaţa, acesta va trebui sa fie primit la firma cel târziu la ora 10:00 a zilei precedente.
Traducerile legalizate necesita cel putin încă 1 zi lucratoare pentru legalizare si livrarea documentului la locaţia stipulata în comandă.
Termenul de predare pentru documente cu apostilă sau supralegalizare depinde de programul autoritătilor competente.

Solicitările pentru traduceri scrise vor fi trimise, împreună cu documentul de tradus (scanat sau în versiune electronica) la adresa de email traduceri@babylonconsult.ro si office@babylonconsult.ro menţionându-se:
– Beneficiarul Direct (solicitantul traducerii)
– Departamentul
– Locaţia de livrare (adresa de e-mail, adresa locaţiei)
– Limba (limbile) ţintă
– termenul propus de predare
– Autorizare, Legalizare, Apostilă
– Format bilingv
– Traducere parţială (fragmente evidențiate de client)
– Verificare Lingvistica
– Formatări speciale
– Materialele de referinţă propuse
– Alte detalii de la caz la caz.

Vânzarea Serviciilor şi Garanţiile Asociate Acestora

Clientul poate solicita clarificări cu privire la neconformitatea serviciilor prestate în termenul stabilit de
legea nr. 449/2003 din 12/11/2003, versiune actualizată la data de 27/12/2008. După acest termen,
orice reclamaţie nu va mai fi luată în considerare.

Soluționarea Litigiilor

Orice dispută, controversă sau pretenţie care ar putea rezulta din sau în legătură cu încheierea,
interpretarea, punerea în executare a relațiilor comerciale dintre părți va fi soluţionată pe cale amiabilă.
În ipoteza în care părţile nu ajung la o soluţie amiabilă, disputa, controversa sau pretenţia se va
soluţiona de către instantele de judecată competente.

Forța majoră

„Forţă Majoră” orice situaţie aflată în afara controlului părţilor, precum şi cauzele unor astfel de situaţii,
evenimente care nu pot fi prevăzute şi care determină imposibilitatea oricărei părţi să continue
obligaţiile asumate.
În cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, nici una dintre părţi nu va fi considerată
responsabilă pentru neîndeplinirea totală sau parţială ori îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor
sale, cu condiţia notificării în scris a celeilalte părţi în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 1 zi
de la manifestarea evenimentului ce constituie forţa majoră, respectiv partea să fi încercat să remedieze
consecinţele unei asemenea situaţii.

Plata anticipată. Politica de anulare sau retur a produselor și serviciilor.

În urma acceptrii ofertei noastre de servicii și a semnării formularului de comandă, acceptați și sunteți
de acord cu politicile noastre de anulare și de orice termeni și condiții suplimentare care vi se pot aplica.
Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniştii, clientul care a achiziționat online servicii comercializate pe site-
uri specializate are dreptul de a denunța contractul la distanță în termen de 14 zile.
Contract la distanță conform legii, reprezintă orice contract încheiat între Babylon Consult SRL și client
fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace
de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, si care este
supus unor cerințe de informare ale clientului de către Babylon Consult SRL, înainte de producerea
efectelor Contractului încheiat.
Dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.
Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data achitării
serviciului.

Obligaţiile care revin prestatorului de servicii în cazul renunțării:
Prestatorul rambursează jumătate din suma pe care a primit-o drept plată din partea consumatorului,
fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de
decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii. Această obligație
nu este valabilă în cazul în care consumatorul nu anunță în scris intenția de renunțare. Prestatorul
trebuie anunțat de aceste intenții cu 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită ca limită pentru prestarea
serviciilor.
Adresa de email a prestatorului este info@babylonconsult.ro.
Prestatorul rambursează sumele menţionate prin ordin de plată în contul IBAN furnizat de către
consumator sau contul de card de pe care s-a efectuat plata, fără a fi în sarcina prestatorului plata de comisioane necesare rambursării.

Notificări

Orice notificare este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul indicat în
comanda/confirmarea de comandă.

În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de curierul/oficiul poștal
primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre
modalitățile prevăzute la alineatele precedente.