En
+40 722 223010 | info@babylonconsult.ro
Luni-Vineri 09:00 - 18:00
> Traduceri documente tehnice

Traduceri documente tehnice

Pentru a opera în domeniul tehnic este nevoie, în primul rând, de un mesaj foarte clar transmis şi de o documentaţie tehnică bine pusă la punct. Babylon Consult dispune de un personal specializat în domeniul traducerilor tehnice şi de glosare de terminologie pe diverse ramuri înalt tehnologizate.

Ai nevoie de traducerea unor documente? Echipa noastră de experţi traducători realizează traduceri tehnice, livrate la timp, fără taxe de urgență! De asemenea, îți oferim şi servicii de legalizare documente. Trimite o întrebare echipei noastre de experți lingviști.

Ce este traducerea tehnică?

Pentru a opera în domeniul tehnic este nevoie, în primul rând, de un mesaj foarte clar transmis şi de o documentaţie tehnică bine pusă la punct. Traducerile tehnice presupun aptitudinile unui profesionist specializat în domeniul din care se efectuează traducerea. Traducătorii tehnici Babylon Consult au pregătirea şi cunoştințele tehnice, dublate de o excelentă cunoaştere a limbilor din care şi în care se efectuează traducerea, şi de aptitudinea de a se exprima în scris în limba ţintă pentru a reda conţinutul tehnic cu claritate şi precizie.

Echipa noastră dispune de un personal specializat în domeniul traducerilor tehnice şi de glosare de terminologie pe diverse ramuri înalt tehnologizate!

Domenii în care realizăm traduceri tehnice

 • energetic
 • electric
 • industria petrolieră
 • industria auto - construcţii, service şi distribuţie
 • construcţii civile şi industriale
 • electronică
 • electrotehnică
 • inginerie electrică
 • conservarea energiei
 • hidraulică
 • inginerie mecanică
 • echipamente medicale
 • telecomunicaţii şi IT
 • aplicaţii soft
 • materiale de construcţii
 • industria petrolieră
 • industria chimică şi petrochimică
 • medicină

Traducătorii tehnici selectaţi de Babylon Consult combină expertiza în domeniu cu aptitudinile excepţionale de traducere pentru a servi nevoilor tale!

Tipuri de documente tehnice traduse de Babylon Consult

Traducerile noastre tehnice se impun prin acurateţea, experienţa profesională şi respectarea formatului acestora, indiferent de ramura traducerii tehnice abordate:

 • traducere caiete de sarcini, manuale de utilizare
 • traducere lucrări de cercetare
 • traducere procese-verbale, licenţe, instrucţiuni tehnice
 • traducere taloane auto, permise de conducere, cărţi de identitate auto
 • traducere certificate de garanţie, procese tehnologice, broşuri
 • traducere instrucţiuni de întreţinere, documentaţie protecţia muncii
 • traducere planuri cadastrale, autorizaţie de construire, certificate de urbanism
 • traducere manuale de instalare şi utilizare; specificaţii tehnice; fişe de produs
 • traducere documentaţii de licitaţii
 • traducere manuale şi proceduri de calitate
 • traducere documentaţii pentru studii ştiinţifice
 • traducere contracte comerciale
 • traducere acte de studii/emigrare
 • traducere interfeţe software (localizare software);
 • traducere manuale de utilizare şi întreţinere
 • traducere specificaţii tehnice
 • traducere ghiduri de instalare a echipamentelor
 • traducere cataloage de produse tehnice
 • traducere şi localizare software
 • traducere proiecte
 • traducere studii de fezabilitate
 • traducere fişiere de ajutor
 • traducere documentaţie pentru componente hardware
 • traducere interfaţă cu utilizatorul (panouri de comandă, butoane)
 • traducere semnalistică

Traducătorii tehnici selectaţi de Babylon Consult combină expertiza în domeniu cu aptitudinile excepţionale de traducere pentru a servi nevoilor tale!

Pentru o reuşită deplină, traducerile tehnice pun la un loc atât excelenta cunoaştere a limbilor din care se efectuează traducerea, cât şi stăpânirea în detaliu a domeniului supus traducerii, atfel încât traducerea tehnică rezultată să redea conţinutul tehnic cu claritate şi precizie. Traducătorii Babylon Consult din domeniul tehnic sunt selectaţi astfel încât pe lângă experienţa dovedită în limba respectivă, să aibă experienţă profesională în acel domeniu de activitate sau unul conex, cu puternice legături şi afinităţi.

Managementul eficient al proiectului de traducere este primul pas în crearea unei traduceri tehnice de calitate. Coordonatorii noştri de proiect se asigură în permanenţă, de la momentul alcătuirii echipei de traducători şi până la finalizarea proiectului, că traducerea ta este realizată eficient şi predată la timp. Ei sunt cei care vor ţine legătura cu reprezentantul departamentului tău tehnic pentru a se asigura că se vor respecta cerinţele cu privire la terminologie şi la formatul de prezentare.Trimite o întrebare echipei noastre de experți lingviști